Product Detail

Cá thu

50.000

Điểm chung của thực phẩm organic là quá trình chăm sóc rất cẩn thận, tỉ mỉ, kì công và một cách tự nhiên hóa.

Danh mục:
Qty:

 

 

Khái niệm Thực phẩm organic là gì bạn có thực sự hiểu và nắm bắt được ta nghĩa cụ thể hay không? Chúng tôi sẽ giúp bạn nhận biết chính xác cho nguồn thực phẩm sạch hiện nay. Thực phẩm organic cũng chia làm hai loại: thực vật và động vật. Điểm chung của thực phẩm organic là quá trình chăm sóc rất cẩn thận, tỉ mỉ, kì công và một cách tự nhiên hóa. Các loại rau, quả: được nuôi trồng bằng phân bón thiên nhiên (phân bón hữu cơ), phòng trừ sâu bệnh bằng những cách thủ công truyền thống. Thịt, trứng, sữa: Theo một chuỗi thức ăn, gia súc được cho ăn rau cỏ organic, không ăn thực phẩm GMO, không tiêm thuốc tăng trưởng, ngừa bệnh bằng biện pháp tự nhiên và thường xuyên thả rông ngoài tự nhiên.

There are no reviews yet.

Be the first to review “Cá thu”