The Blog

- - in Tin tức

Ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp đã trở thành yếu tố quan trọng quyết định sự thành công một nền nông nghiệp trong thời gian gần đây. Thực tế cho thấy rất rõ điều đó: hầu như các quốc gia có năng suất trong nông nghiệp cao nhất đều là những quốc gia có công nghệ cao nhất trong nông nghiệp. Công nghệ tác động sâu sắc tới nền nông nghiệp trên toàn thế giới, làm thay đổi phần lớn các yếu tố trong ngành nông nghiệp ở mọi quốc gia.

Ngay từ khi thành lập và các nông trường đi vào hoạt động, công ty đã chú trọng đến việc ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất góp phần quan trọng giảm giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả kinh tế cho người tiêu dùng.

Tự động hóa là vấn đề then chốt trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Công ty áp dụng hệ thống tưới Israel (tưới phun sương và tưới nhỏ giọt) tại tất cả các nông trường, giúp đảm bảo năng suất cây trồng, giảm thiểu tối đa sức người trong sản xuất.

Cơ giới hóa nông nghiệp được xác định là chủ trương của công ty. Công ty áp dụng công nghệ cơ giới hóa quy mô lớn với việc sử dụng máy móc công nghệ nhập khẩu từ Kubota – Nhật Bản, giúp tăng năng suất lao động và hiệu quả xử lý đất ngay từ khi gieo trồng.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Your Comment*

Name*

Email*

Website*